Memenin İyi Huylu Hastalıkları
Memede kitle dendiğinde hemen akla en korkulan hastalık kanser gelir. Memesinde bir kitle fark eden kadınlar ciddi bir endişeye kapılır. Ancak bu korku çok şükür ki çoğunlukla yersiz çıkar. Çünkü kadınlarda iyi huylu meme hastalıklarının görülme oranı kansere göre çok daha fazladır.

Gelin, memeleri biraz yakından tanıyalım:
Meme; her adet dönemi ile değişim gösteren ve biyolojik yaş ile de yapısı değişen bir organdır. Kimi zaman bu değişiklikler hastalıklar ile de karışabilir. Ancak memede küçük ya da büyük bir kitleden şüphelenildiğinde araştırılması şarttır.

Peki ne olabilir bu memenin iyi huylu hastalıkları?

1. Kistler;
Meme kisti içi su dolu bir keseciktir. Meme bir salgı organı olması dolayısı ile memede bir kist gözükmesi oldukça sıktır. Adetin ikinci yarısında büyüme gösterebilir. Kistin yapısı hakkında en iyi bilgi veren teşhis yöntemi meme ultrasonudur. Ultrasonografide kistin özellikleri değerlendirilir; basit kistler hiçbir zaman kansere dönüşmez ancak, çeperindeki boşluğa hücre çıkıntısı olan ( intamural protrüzyon), yoğun içerikli kistler ve iç yapısı düzensiz olan kistlerin incelenmesi ve takip edilmesi gerekebilir. Üsküdar Kadın ve Fetus Sağlığı Radyolojik Tanı Kliniğimizde hastalarımıza dosya açarak yıllar içerisinde kist sayı, içerik ve boyutunda farklılık olup olmadığını kayıt altına almaktayız.

2. Solid Kitleler;
Memede ele gelen kitlelerin bir kısmının da içleri hücre doludur. Memede rastlanıp kanser olmayan solid kitleler iki gruba ayrılır. Kanser olmasa bile kanser riskini arttıranlar ve kanser riskini arttırmayanlar. Burada en önemli belirleyici kriter saptanan kitlenin atipik hücre içerip içermemesidir.

a. fibroadenom; memede en sık rastlanan solid kitlelrin başında gelir. Genellikle genç yaşlarda (15-35yaş) ortaya çıkar. Hormonal değişimlere duyarlıdır; gebelikte büyüme, menapoz sonrası küçülme gösterebilir. Teşhis genelde genç yaşlarda olduğu için ultrasonografi ile kitlenin içeriği, şekli, büyüklüğü ve kanlanması değerlendirilir. Kanlanmasında artış varsa ( hipervaskülarizasyon) büyüyeceğine delalet eder. Kesin tanısı için biopsi gerekebilir ancak çoğu zaman ultrasonografi mükemmel bir yol göstericidir. Genel olarak yapısal bir düzensizlik ya da şüphe uyandıran bir bulgu olmadıkça çıkarılmasına gerek yoktur. Bu durumda 6 ay ara ile 4-4 ultrason çekiminden sonra eğer bir değişiklik göstermiyor ise yıllık takibe gidilir. Kliniğimizde Op Dr Ekin Fettahoğlu Ünlüer tarafından genel cerrahi uzmanı ile birlikte bu iyi huylu kitlelerin rutin takipleri yapılmakta ve gerekli durumlarda genel cerrahı uzmanına konsülte edilmektedir.

b. filloid tümör; klinik olarak fçibroadenoma benzer bulgular verirken, farkı çok daha hızlı büyümesidir. Kendi içinde ikiye ayrılır; iyi huylu filloid tümör ve kötü huylu filloid tümör.

3. Fibrokistik Değişiklikler
Ayrı bir oturumda inceleyeceğiz.

4.Radial Skar
Papillom gibi süt kanalı duvarlarından oluşur. Meme dokusu içinde çevreye doğru uzantıları olduğundan mammografide kanseri taklit edip, endişelere sebep olabilir. Çoğunlukla kanser değildir. Ancak yapılan bazı çalışmada meme kanseri riskini arttırdığı gösterilmiştir, bu nedenle düzenli takip edilmesi önerilir. Üsküdar Kadın ve Fetüs Hastalıkları Radyolojik Tanı Kliniğimizde düzenli takip yaparken gerekli durumlarda hastalarımızı Meme Cerrahı ile konsülte etmekteyiz.

5. Yağ Nekrozu
Memeye yönelik bir travma sonucu ortaya çıkan bir kitle olarak ele gelir. Erken dönemde ağrılı olabilir. Geç dönemde ağrı kaybolur, kansere dönüşme riski yoktur.

6. Meme Tüberkülozu
Bazen memede saptanan kitle mikrobik olabilir. İlaç tedavisi uygulanır.

MEMEDE KANSER OLMAYAN ANCAK KANSER RİSKİNDE ARTIŞA SEBEP OLAN LEZYONLAR

1. Sklerozan adenosis
Süt bezlerindeki hücrelerin artışı ile ortaya çıkar.

2.İntraduktal Papillom
Süt kanalının meme başına yakın kısmında süt kanalı duvarından kaynaklanan bir kitledir. Meme başından sıvı veya kan gelmesi gibi durumlar ile kendini gösterebilir. Özellikle bu şikayetle gelen hastalarımızda kliniğimizde tüm meme incelemsi ile beraber meme başına açılan kanallar ayrıntılı olarak incelenerek büyük ya da küçük tüm lezyonlar kayıt altına alınmaktadır. Papillomlar genellikle 1-2 cm boyutundadır. Bazen 4 cm boyuta kadar ulaşabilir. Bazen aynı kanal içinde birden çok sayıda olabilir (papillamatozis). Meme başından uzak yerleşimli ve birden fazla papillom bulunması kanser açısından risk oluşturur. Bu durumda mutlaka meme ile ilgilenen bir hekime ulaşmak gerekir ki bu durumlarda hastalarımızı en kısa zamanda meme ile ilgilenen uzman hekime konsülte ettirmekteyiz.
Bu tablo kimi zaman genç yaşta da ortaya çıkabilir ki bu duruma juvenil papillomatozis diyoruz.

Görüleceği üzere, çok çeşitli iyi huylu meme kitlesi bulunmaktadır. Bunlar uygun teşhiş ve takip ile genellikle cerrahiye gerek kalmaksizin yönetilebilmektedir. Yıllar içerisindeki gelişmeyi takip etmek açısından elde bazal bir görüntüleme olması hem hastaya hem de doktoruna büyük fayda sağlamaktadır.

Üsküdar Kadın ve Fetus Sağlığı Radyolojik Tanı Kliniği
Op Dr Ekin Fettahoğlu Ünlüer
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Radyoloji Uzmanı
English speaking radiologist
Detailed breast ultrasound screening
Follow up breast ultrasound screening and gynecological controls
Op Doctor Ekin Fettahoğlu Ünlüer
Radiology Specialist
Obstetric and Gynecology Specialist